Som una empresa amb la vocació de jugar un paper essencial en la creixent Bio economia, basada en el ús eficient de recursos renovables i baixa en Carboni.

El nostre compromís és el de produir matèries secundàries d’alta qualitat amb el menor impacte medi ambiental possible.

Sempre busquem la selecció en origen de forma que les matèries primeres ens arribin segregades i  es puguin recuperar al 100%.

Quan per motius d’espai o altres no sigui possible la segregació en origen, disposem de magatzems  moderns amb cintes de selecció i triatge que juntament amb personal preparat, faran la gestió de segregació i valoració.

Sempre busquem la millor sortida per un residu sent la nostra última opció l’abocador.