L’assessorament per part d’un gestor especialitzat és vital per les empreses ja que contínuament apareixen canvis en la normativa i residus nous a tractar.

Un dels costos més elevats de les empreses per el que fa a la gestió dels residus és la manipulació interna, seguit dels costos logístics.

La majoria d’empreses es queden en l’apartat de solucionar els costos logístics mitjançant compactació, però no acaben d’atacar l’optimització de la manipulació interna.

Nosaltres els hi realitzem un estudi  i ataquem els tres punts primordials:

  • Personal de manipulació: Deixi que les nostres màquines automatitzin els processos i dediqui el seu personal a feines productives per la seva empresa.
  • Ubicació de les màquines: Una ubicació propera al punt de generació de residus l’ajudarà a estalviar en costos interns.
  • Elecció de maquinària: La maquinària adient l’ajudarà a estalviar en costos logístics fins a 6 vegades depenent del tipus.