Li fem una CONSULTORIA TECNOLÒGICA per valorar quina és la opció que té menys impacte econòmic per vostè i el medi ambient. No oblidem que el servei  logístic és un dels costos més important alhora de reciclar. Els residus ocupen un Volum, per tant si aconseguim compactar-los, aconseguirem reduir els costos. Així doncs una decisió encertada alhora de triar la maquinària i fixar el sistema de recollides és vital per als seus costos.

Dins de les opcions que oferim, trobem:

  • Realització de un estudi per tal de minimitzar l’impacte econòmic que té la manipulació dels residus.
  • Estudi per trobar la maquinària més adient en cada cas en funció  de diversos factors com ara: volum generat,  costos associats als diferents tipus de contenidors o compactadors, la disponibilitat d’espai…
  • Instal·lació de un sistema que ens permet conèixer quin és el  volum d’ocupació dels compactadors instal·lats a casa seva per tal d’optimitzar recollides  i simplificar-li la gestió dels residus.
  • Recollides a partir de una comanda via correu electrònic, telèfon o bé mitjançant el servei web.

Som una empresa amb la vocació de jugar un paper essencial en la creixent Bio economia, basada en el ús eficient de recursos renovables i baixa en Carboni.

El nostre compromís és el de produir matèries secundàries d’alta qualitat amb el menor impacte medi ambiental possible.

Sempre busquem la selecció en origen de forma que les matèries primeres ens arribin segregades i  es puguin recuperar al 100%.

Quan per motius d’espai o altres no sigui possible la segregació en origen, disposem de magatzems  moderns amb cintes de selecció i triatge que juntament amb personal preparat, faran la gestió de segregació i valoració.

Sempre busquem la millor sortida per un residu sent la nostra última opció l’abocador.

En un sector cada vegada més exigent  en el que la gestió mediambiental és de vital importància, li oferim la possibilitat de tenir un sol interlocutor evitant la complexitat que implica tenir múltiples gestors.

Som capaços de gestionar qualsevol tipus de residus, ja sigui directament o través del nostre profund coneixement del sector.

Ens encarreguem d’instal·lar la maquinària més adient en cada cas per tal d’aconseguir la màxima segregació en origen.

Les necessitats, cada vegada més exigents, dels nostres clients ens han portat a obrir un centre de transferència de residus perillosos.

D’aquesta manera ens ocupem de recollir, transportar i gestionar els seus residus perillosos amb tota la documentació necessària.

Avui en dia les empreses i institucions públiques acumulen gran quantitat de documentació obsoleta i rebutjable. A GERSA oferim un servei de destrucció que garanteix confidencialitat i traçabilitat, des de casa del client fins a  la nostre empresa.

L’assessorament per part d’un gestor especialitzat és vital per les empreses ja que contínuament apareixen canvis en la normativa i residus nous a tractar.

Un dels costos més elevats de les empreses per el que fa a la gestió dels residus és la manipulació interna, seguit dels costos logístics.

La majoria d’empreses es queden en l’apartat de solucionar els costos logístics mitjançant compactació, però no acaben d’atacar l’optimització de la manipulació interna.

Nosaltres els hi realitzem un estudi  i ataquem els tres punts primordials:

  • Personal de manipulació: Deixi que les nostres màquines automatitzin els processos i dediqui el seu personal a feines productives per la seva empresa.
  • Ubicació de les màquines: Una ubicació propera al punt de generació de residus l’ajudarà a estalviar en costos interns.
  • Elecció de maquinària: La maquinària adient l’ajudarà a estalviar en costos logístics fins a 6 vegades depenent del tipus.