Les necessitats, cada vegada més exigents, dels nostres clients ens han portat a obrir un centre de transferència de residus perillosos.

D’aquesta manera ens ocupem de recollir, transportar i gestionar els seus residus perillosos amb tota la documentació necessària.