Li fem una CONSULTORIA TECNOLÒGICA per valorar quina és la opció que té menys impacte econòmic per vostè i el medi ambient. No oblidem que el servei  logístic és un dels costos més important alhora de reciclar. Els residus ocupen un Volum, per tant si aconseguim compactar-los, aconseguirem reduir els costos. Així doncs una decisió encertada alhora de triar la maquinària i fixar el sistema de recollides és vital per als seus costos.

Dins de les opcions que oferim, trobem:

  • Realització de un estudi per tal de minimitzar l’impacte econòmic que té la manipulació dels residus.
  • Estudi per trobar la maquinària més adient en cada cas en funció  de diversos factors com ara: volum generat,  costos associats als diferents tipus de contenidors o compactadors, la disponibilitat d’espai…
  • Instal·lació de un sistema que ens permet conèixer quin és el  volum d’ocupació dels compactadors instal·lats a casa seva per tal d’optimitzar recollides  i simplificar-li la gestió dels residus.
  • Recollides a partir de una comanda via correu electrònic, telèfon o bé mitjançant el servei web.