GERSA té els seus orígens fa més de 40 anys quan el reciclatge es duia a terme de forma més artesanal.

El pas del temps ha anat convertint aquella activitat en el que avui en dia és un sector punter  i en constant creixement. L’adaptació de l’empresa a aquestes necessitats s’ha anat produint paulatinament i de forma natural fins arribar als nostres dies en el que tenim una estructura que ens permet donar servei i solucions a més de 1.000 empreses.